Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

ARTICLES I DOCUMENTSSebastian Barajas, juntament amb Patricio Hunt i Gloria Ribas són els autors de la publicació "Finances Corporatives per a Pimes", editada i publicada, en català, per Acc10 (www.acc10.cat) i que es pot descarregar de forma gratuïta seguint l'enllaç:

portadaacc

Descarregar Document